Listy pasterskie

9 KWIECIEń 2019

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach

  W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy: Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o ...
15 MARZEC 2019

List dziękczynny Biskupa Łowickiego do Przełożonej Generalnej za wieloletnią posługę Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej na rzecz śp. Biskupa Seniora Alojzego Orszulika

Przewielebna Matko, Z całego serca dziękuję za dar osoby Czcigodnej Siostry Fidencji, którą w naszej diecezji od 1992 roku Dobry Bóg postawił na drodze życia śp. Księdza Biskupa Seniora Alojzego Orszulika. Dziękuję za Jej długoletnią opiekę nad Pierwszym Biskupem Łowickim aż do ostatnich chwil Jego życia. Pięknie zapisała się także posługa s. Reginy. Pragnę także na ręce ...
1 LUTY 2019

List na Dzień Życia Konsekrowanego 2019

W SŁUŻBIE WIARY I POWOŁANIA List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019 Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ...