W dniach od 2 do 9 marca br. nasza diecezja będzie przeżywała peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Relikwie nawiedzą siedem wybranych kościołów, w których zgromadzą się wierni z okolicznych dekanatów. Będą to następujące świątynie: Łęczyca św. Andrzeja Apostoła, Kutno św. Wawrzyńca, Sochaczew św. Wawrzyńca, Żyrardów MB Pocieszenia, Skierniewice św. Jakuba, Rawa Mazowiecka Niepokalanego Poczęcia NMP, Łowicz Bazylika Katedralna.   Peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów będzie przebiegać pod hasłem: „Rodzina – w niej świętość się zaczyna”. Hasło to uwydatnia szczegółowy cel i sposób przeżycia peregrynacji relikwii bł. Ulmów, której specyfiką jest duszpasterska troska o małżeństwo, rodzinę i życie.   Peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów to czas, aby odnowić świadomość świętości sakramentu małżeństwa i rodziny oraz szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To Wydarzenie jest okazją do przypomnienia, że rodzina jest pierwszą drogą Kościoła, o czym pisał św. Jan Paweł II (por. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, n. 2) oraz pierwszą komórką społeczeństwa (por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 11). Pomoże odkryć, że to w rodzinie przede wszystkim realizuje się powszechne powołanie do świętości, o co upominali się ojcowie Soboru Watykańskiego II (por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 39-42, szczególnie n. 41).

Zapraszamy do zapoznania się z historią rodziny Ulmów: