Fundacja Caritas

Dobrego serca nigdy za wiele.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Podatnikom, którzy zechcieli przekazać 1 % Swego podatku za 2019 rok na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej. Każda złotówka ma wielką siłę; poprawia warunki leczenia, edukacji, przychodzi z pomocą tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki Państwa ofiarności Fundacja będzie mogła wypełniać dzieła miłosierdzia wobec osób najbardziej potrzebujących z naszej diecezji.


Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej jest organizacją pożytku publicznego. Została powołana przez Caritas Diecezji Łowickiej w dniu 17 listopada 2005 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 26 kwietnia 2006 roku został nadany Fundacji numer KRS: 0000252350. Działalność Fundacji opiera się na pozyskiwaniu środków i wykorzystywaniu ich w celach dobroczynnych w myśl statutu.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności: www.sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

 

Zarząd i Rada

Organami Fundacji są:

  • Rada Fundacji w składzie:
   • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba
   • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wojciech Osial
   • Ks. Dariusz Michał Krokocki
   • Ewa Zbudniewek
   • Jan Madanowski
 • Zarząd Fundacji w składzie:
  • Ks. Piotr Krzyszkowski – Prezes
  • Ks. kan. Adam Matysiak – Członek
  • Witold Buła – Sekretarz Zarządu

Pracownicy

 • Iwona Kaźmierczak (sekretariat)

Cele statutowe

Celami fundacji są:

 1. Inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej, zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej,
 2. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli społeczności lokalnych i działaczy sfery społeczno- politycznej,
 3. Wspieranie, organizowanie i finansowanie ochrony dóbr kultury i zabytków Diecezji Łowickiej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie:
 • kształcenia w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywno- opiekuńczej,
 • działalności szkoleniowej, konferencji i innych form upowszechniania idei działalności charytatywno – opiekuńczej,
 • działalności integrującej środowiska bliskie idei Fundacji przez zjazdy, konkursy, akcje społeczne, pielgrzymki, wycieczki, festyny, zbiórki, aukcje, a także inicjatyw służących współpracy tych środowisk w skali krajowej i międzynarodowej,
 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie dóbr kultury i zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

2. Organizowanie i prowadzenie:

 • środków społecznego przekazu,
 • wspieranie działalności innych osób i instytucji, zbieżnych z celami Fundacji

Numer konta:
Możecie Państwo wesprzeć działalność naszej Fundacji Caritas w Łowiczu dokonując wpłat przelewem na konto 49 1240 3347 1111 0010 7784 2898

Numer KRS: 0000252350
REGON: 100316817
NIP: 8341839860

Dane teleadresowe:

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej

Stary Rynek 20

99-400 Łowicz

tel.(46) 837-64-56

e-mail: fundacja@diecezja.lowicz.pl

 

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z
IWOP