Vademecum Synodu o synodalności jest jednym z dwóch dokumentów XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Zostało opublikowane jego oficjalne polskie tłumaczenie. Synod rozpocznie się w Rzymie w dniach 9-10 października, zaś w Kościołach lokalnych 17 października (ze względu na "Ad Limina" w Diecezji Łowickiej 16 października), i zakończy się zgromadzeniem w Rzymie w 2023 roku. Drugi z dokumentów – Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Oba dokumenty podkreślają znaczenie słuchania bez uprzedzeń, potrzebę zabierania głosu z odwagą i jasnością, a także istotną rolę dialogu z Kościołem, społeczeństwem oraz innymi wyznaniami chrześ cijańskimi.   kontakt: tel. 46 830-07-82; 46 837-66-15 w.166 email: