Z życia diecezji

21 STYCZNIA 2022

Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpoczął nabór na dotacje do konserwacji zabytków pod hasłem „Łódzkie ratuje zabytki 2022”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom. W 2022 roku przeznaczono w budżecie województwa łódzkiego rekordową kwotę, bo aż 7 700 000 zł. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w ...