Z życia diecezji

11 WRZESIEń 2020

Komunikat kurii diecezjalnej w Łowiczu

Łowicz, 11.09.2020 L. dz. 1389/2020 Komunikat kurii diecezjalnej w Łowiczu   W nawiązaniu do niedawnej publikacji prasowej, dotyczącej ks. Jarosława W., kuria diecezjalna w Łowiczu informuje, że – w związku z nowymi okolicznościami sprawy – jest w toku dodatkowe dochodzenie wstępne w procesie karnym dotyczącym tego ...
7 WRZESIEń 2020

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej Nawiązując do publikacji medialnych w sprawie ks. Jarosława W., oskarżonego o molestowanie seksualne Janusza S., Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że zgodnie ze wskazaniami Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, a także Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, akta procesowe w tej sprawie ...