Niedziela Słowa Bożego

15 STYCZNIA 2024
ks. Roman Sękalski

Decyzją Ojca Świętego Franciszka III niedziela zwykła ustanowiona została niedzielą Słowa Bożego. Wychodzi ona naprzeciw głębokiemu pragnieniu Ludu Bożego, aby jak najobficiej karmić się Słowem Bożym.
W odpowiedzi na oczekiwania duszpasterzy Dzieło Biblijne przygotowało na Niedzielę Słowa Bożego w roku 2024 (Rok B) materiały pomocnicze do celebracji i modlitwy. (dostępne dla księży na stronie wewnętrznej Diecezji Łowickiej)

Podobne