Ochrona dzieci i młodzieży

Delegat biskupa łowickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży

Ks. kan. dr Adam KOSTRZEWA

tel. 606 766 382
e-mail: delbpa@diecezja.lowicz.pl

ul. Kościelna 6
96-320 Mszczonów

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym oraz Koordynator do spraw kontaktu Diecezji z Fundacją św. Józefa (KEP)

Ks. mgr lic. Zbigniew Kielan

tel. 517 975 179
e-mail: delbpa@lowicka.eu

ul. Sikorskiego 1
95-015 Głowno

 

Fundacja świętego Józefa KEP wspiera projekt pomocy realizowany przez Diecezję Łowicką w 2023 roku.