Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

6 LUTEGO 2024
ks. Roman Sękalski

godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu