Duszpasterstwo

16 SIERPNIA 2022

Odprawa katechetyczna

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu przypomina, że Odprawa Katechetyczna odbędzie się w dniach 30 i 31 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu. W odprawie powinni wziąć udział wszyscy odpowiedzialni za katechizację w parafii – Księża Proboszczowie, Księża Wikariusze, Siostry Zakonne i Katecheci Świeccy. Temat odprawy katechetycznej:Biblia w katechezie.
10 CZERWCA 2022
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/received_5227735410640313-240x240.jpeg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/received_5227735410640313-555x360.jpeg

Oaza Modlitwy w Spale

W dniach 3-4 czerwca 2022 r. odbyła się Oaza Modlitwy w Spale. W rekolekcjach wzięło udział ponad 50 osób z oazy młodzieżowej. Tematem przewodnim wyjazdu było poszukiwanie swojej tożsamości w świetle miłości Chrystusa. Ważnym elementem spotkania było zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w rekolekcjach ...