Z życia diecezji

23 GRUDZIEń 2017
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/DSC0063-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/DSC0063-555x360.jpg

Opłatek kapłański

Zwyczajem świątecznym w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyło się spotkanie opłatkowe łowickich biskupów, przedstawicieli duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz osób świeckich pracujących w agendach diecezjalnych. Życzenia w imieniu diecezjan wobec Biskupa ...