Łowicz: I spotkanie synodalne rejonu łowickiego

21 LUTEGO 2022
Krzysztof Zwoliński

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyło się pierwsze spotkanie synodalne dla rejonu łowickiego. W małym gronie wierni modlili się i rozmawiali o powołaniu, miejscu i zadaniu młodych w Kościele, ich potrzebach i spostrzeżeniach.

Tematem przewodnim w rejonie łowickim jest powołanie. Uczestnicy podczas spotkań będą szukać odpowiedzi m.in. na pytania: Co najbardziej przyciąga do Kościoła, a co od niego odpycha? Dlaczego wielu młodych nie słucha Kościoła? Czy język, którym mówi Kościół, jest niezrozumiały? Czy wymagania są za trudne? Co dziś znaczą słowa: „Zostawić wszystko i pójść za Jezusem”?

Prośbą papieża Franciszka było, by każde ze spotkań rozpoczynało się modlitwą, a pierwsze było Eucharystią, dlatego też w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu 19 lutego na Mszy św. zgromadzili się wierni, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie.

Wraz z młodymi modlili się bp Andrzej F. Dziuba, ks. Robert Kwatek, ks. Piotr Jankowski, Dariusz Kuźmiński, ks. Zbigniew Kielan, ks. Andrzej Sylwanowicz, ks. Łukasz Gawrzydek oraz ks. Jarosław Łękarski – wicerektor WSD w Łowiczu i koordynator synodu w rejonie łowickim.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne