Listy pasterskie

4 LUTY 2015

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

W ramach Roku Życia Konsekrowanego — 8 lutego 2015 — w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhita, obchodzony będzie w Kościele Powszechnym dzień modlitw, refleksji i działania przeciw handlowi ludźmi. Kościół Katolicki, w tym liczne zgromadzenia zakonne na całym świecie, aktywnie angażują się, na wielu płaszczyznach, aby przeciwdziałać temu procederowi.
20 STYCZEń 2015

Apel biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej o poszanowaniu i chrześcijańskim świętowaniu niedzieli

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Współwyznawcy Jezusa Chrystusa! Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem dotyczącym świętowania dnia Pańskiego – niedzieli. Fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by nas zbawić. Dzięki Niemu otrzymaliśmy Ducha Świętego, by odziedziczyć ...
10 GRUDZIEń 2014

Nie daj się uzależnić od hazardu - list delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej

Drodzy Bracia i Siostry, W polskim społeczeństwie wiedza o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków oraz ich zgubnych następstwach jest dość powszechna. Łatwo bowiem dostrzec ludzi, którzy poprzez te nałogi zniszczyli swoje zdrowie i relacje międzyludzkie. Niestety w ostatnich latach nasila się problem uzależnienia od hazardu. Ten nałóg jest równie ...
24 PAźDZIERNIK 2014

Orędzie Synodu Biskupów, 18.10.2014 r. - tłumaczenie nieoficjalne

My, ojcowie synodalni, zebrani w Rzymie wokół papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Synodu Biskupów, zwracamy się do wszystkich rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem. Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością, swoją ...
17 PAźDZIERNIK 2014

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 19 października 2014

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to uprzywilejowany czas, kiedy ...