Listy pasterskie

18 CZERWIEC 2015

Encyklika „Laudato Si’” Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom

Papież Franciszek o swojej encyklice: „Mam nadzieję, że ta encyklika, dołączając do nauki społecznej Kościoła, pomoże nam rozpoznać wielkość, pilność i piękno stojącego przed nami wyzwania. Najpierw dokonam krótkiego przeglądu różnych aspektów obecnego kryzysu ekologicznego, aby podjąć najlepsze owoce, jakimi dziś dysponują poszukiwania naukowe, ...
18 MARZEC 2015

Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym, Wszyscy wierzący w Chrystusa, Ludzie dobrej woli! Pragniemy w tym świętym czasie Wielkiego Postu podziękować Wam za pomoc, jakiej udzieliliście naszym siostrom i braciom, a zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom starszym względnie chorym – w tych krajach, w których ...
5 MARZEC 2015

Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności

Warszawa, 4 marca 2015 r. Kościół jest świadomy, że niepłodność stała się w Polsce chorobą cywilizacyjną. Wyraża szczere współczucie parom dotkniętym tym cierpieniem i pragnie im towarzyszyć. Uważamy za konieczne stworzenie narodowego programu prawdziwego leczenia niepłodności. Współczesna medycyna wskazuje bowiem jasno, że usunięcie medycznych lub ...