Listy pasterskie

17 MARZEC 2014

List Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem w diecezji łowickiej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii św. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św. odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne, przez udział w Komunii ...
7 MARZEC 2014

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2014 roku Skorzystajmy z tej chwili łaski Czcigodni Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia, Oto za nami Środa Popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu, kiedy znaczeni popiołem usłyszeliśmy dobitnie słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15), albo ...
21 LUTY 2014

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia

1. [Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN] Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożądanej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach prawnych i deontologicznych zawodów medycznych i ...
9 STYCZEń 2014

Apel przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości Łomża, 8 stycznia 2014 r.

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wypadkach, które na początku stycznia przyniosły śmierć tak wielu osób. Wypadki te zapoczątkowały bardzo żywą dyskusję w mediach. Z niepokojem trzeba stwierdzić, iż większość pojawiających się wypowiedzi nie dotyka istoty problemu. Więcej mówimy o objawach choroby, niż o jej przyczynach. Przyczyną zaś jest ...
24 GRUDZIEń 2013

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia

I. „...kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...” (Mk 13,13) Kościół czci dzisiaj męczeństwo św. Szczepana, człowieka wielkiej mocy i łaski, wyznawcę Chrystusa i pierwszego męczennika za wiarę. Autor Dziejów Apostolskich opisuje konfl ikt między Szczepanem a niektórymi członkami synagogi Libertynów, którzy nie mogąc sprostać mądrości, z jaką ...
23 GRUDZIEń 2013

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

Drogie Siostry, drodzy Bracia! Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Ro-dziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trud-nych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu ...