List pasterski Biskupa Łowickiego do członków ruchu Światło-Życie

19 WRZEśNIA 2022
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, Święto św. Stanisława Kostki 2022 roku

Kochana Wspólnoto Ruchu Światło-Życie,
„Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby. Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć” (Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki).
Jakie jest pierwsze skojarzenie z nazwiskiem „Blachnicki”? Oaza. Słuszne i niesłuszne. Słuszne – bo rzeczywiście temu dziełu poświęcił swoją działalność duszpasterską. Niesłuszne – bo jego życie i doświadczenie Boga było znacznie bogatsze. Był jednym z tych szaleńców Boga, którzy wsłuchani w Jego głos idą za nim bez względu na okoliczności. Niewątpliwie wyprzedził swój czas i ponosił tego konsekwencje. Tak o ks. Franciszku Blachnickim, ówczesnym wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Teologii Pastoralnej) wypowiedział się ks. prał, dr Wiesław Wilk: „Mimo swej wybitnej umysłowości działalność ks. Blachnickiego nie zamknęła się w sferze nauki. Był przede wszystkim charyzmatycznym duszpasterzem. W 1963 roku ks. Blachnicki, przy pomocy Kurii Diecezjalnej Katowickiej, zakupił dom w Krościenku na tzw. Kopiej Górce. Wykorzystał istniejącą obok kaplicę Dobrego Pasterza i tak rozpoczęło się wielkie dzieło rekolekcji oazowych rozwijające się z roku na rok w potężny Ruch Żywego Kościoła, później Ruch Światło-Życie, w którym znajdowała swe pogłębienie duchowe przede wszystkim młodzież, ale później także studenci, rodziny, katecheci klerycy, kapłani”. Pragnę dodać, że sam również miałem okazję słuchać wy kładów i osobiście spotkać ks. prof. Franciszka Blachnickiego.

Celem Ruchu jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot przy parafiach i tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Zadania te Ruch oazowy wyraża w podstawowych sformułowaniach: Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura.
Dziękuję Panu Bogu za kolejny rok formacyjny w naszej diecezji. Dziękuję Niepokalanej Matce Kościoła za opiekę nad Ruchem i za błogosławione owoce tegorocznych piętnastodniowych rekolekcji wakacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin Domowego Kościoła w górach niedaleko Krościenka nad Dunajcem, w Spalę, w Seminarium i różnych miejscach w Polsce. Pragnę podziękować Wszystkim Oazowiczom za wierne podążanie drogą charyzmatu Założyciela i zaangażowanie w radosne głoszenie Ewangelii.
Dziękuję serdecznie kapłanom za wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze życia Ewangelią i pokazywanie, jak być bliżej Pana Boga. Składam wdzięczne Bóg zapłać za posługę kapłańską na różnych płaszczyznach.
Dziękuję serdecznie Osobom Życia Konsekrowanego, posługującym w Ruchu i na rzecz Ruchu, za współpracę i dzielenie się radością z przeżywania na co dzień powołania według rad ewangelicznych. Szczególne wyrazy wdzięczności dla wszystkich kleryków, animatorów, osób z diakoni i par małżeńskich posługujących na rekolekcjach i w całej pracy formacyjnej w ciągu roku w parafiach naszej diecezji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to dzieło wspierają materialnie.
Proszę Was, kochani Oazowicze, o wsparcie i nieustającą modlitwę przez cały czas trwania mojej posługi biskupiej. Proszę o modlitwę do Jezusa Dobrego Pasterza o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w naszej diecezji. Osobiście ogarniam całym sercem i modlitwą Was wszystkich, Siostry i Bracia, Oazowa Wspólnoto Ruchu Światło-Życie naszej diecezji.

 Z serca błogosławię

+ Andrzej Franciszek Dziuba