Słowo Biskupa Łowickiego z okazji 30. rocznicy powołania Diecezji Łowickiej

8 MARCA 2022
ks. Roman Sękalski

Słowo Biskupa Łowickiego z okazji 30-tej Rocznicy powołania diecezji Łowickiej

 

Czcigodni Bracia Kapłani,

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego,

Kochani Diecezjalnie, Siostry i Bracia,

 

„Totus Tuus Poloniae Populus” . Naród Polski, jest cały Twój. Tymi słowami skierowanymi do Boga i Maryi rozpoczyna się Bulla papieska, którą 25 marca 1992 r. wydał św. Jan Paweł II. Ten historyczny dokument ustanawiał na terytorium naszego kraju nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego. Powstało 14 nowych diecezji, wśród nich nasza – diecezja Łowicka.

Przygotowując się do Jubileuszu nie mogę nie wspomnieć pierwszego Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika, który swoją posługą kładł podwaliny pod budowę i organizację nowej diecezji, jej urzędów i struktur. Przywołuję postać wieloletniego biskupa pomocniczego Józefa Zawitkowskiego, który zostawił po sobie wiele niezapomnianych homilii i pieśni liturgicznych . Z pewnością jest jeszcze bardzo wiele osób, duchownych i świeckich, których przy okazji tej rocznicy będziemy wspominać i którym należą się: gorąca modlitwa i słowa wdzięczności  za trud tworzenia od podstaw, w samym środku Polski, tego co dziś funkcjonuje na mapie i w świadomości tak wielu, jako diecezja Łowicka.

25 marca br. chcemy w sposób uroczysty dziękować Bogu i ludziom za minione 30 lat. Za wszystko co dobrego spotkało nas dzięki posłudze Kościoła na ziemi łowickiej, głowieńskiej, łęczyckiej, kutnowskiej, rawskiej, sochaczewskiej, skierniewickiej, żyrardowskiej. Chcemy wspominając przeszłość, tę bliższą i dalszą, umacniać naszą wiarę oraz miłość do Chrystusa i Kościoła. Wiara i miłość, a także nadzieja, która jest ich owocem są nam wszystkim, szczególnie dzisiaj, bardzo potrzebne. Właśnie z nadzieją, zawsze wierni, chcemy patrzeć i iść w przyszłość, jakakolwiek by ona nie była. Jesteśmy dziećmi Boga. Chrystus jest z nami, jest z nami także Jego Matka, Maryja.

Zapraszam Was wszystkich na Jubileuszową Dziękczynną Mszę świętą do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu 25 marca br. na godz. 12.00. Eucharystii będzie przewodniczył Arcybiskup Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosi Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski.

Nasz Jubileusz zostanie połączony z jeszcze jednym wydarzeniem, o którym chcę Wam powiedzieć. Otóż przez kilka ostatnich lat trwały prace remontowe, archeologiczne i konserwatorskie w podziemiach naszej łowickiej katedry. Wiedzieliśmy, że owe podziemia były przed wiekami miejscem pochówku 12 Arcybiskupów gnieźnieńskich – Prymasów Polski. Prowadzone prace pozwoliły zidentyfikować szczątki poszczególnych hierarchów, przygotować krypty, które były w bardzo złym stanie, i udostępnić je zwiedzającym. W czasie Uroczystości 25 marca nastąpi ponowne złożenie do przygotowanych sarkofagów szczątków odnalezionych  Prymasów Polski (wielu z nich pełniło funkcję interrexa), po czym dzień później, nastąpi otwarcie nowych krypt dla wszystkich zwiedzających.

Głęboko ufam, że świętowanie Jubileuszu, zarówno w Łowiczu jak i we wszystkich parafiach naszej diecezji, a także poznawanie naszej historii i roli Kościoła, jaką odgrywał w dziejach Ojczyzny pozwoli nam bardziej świadomie i z większą odwagą  świadczyć o Chrystusie, który jest skarbem także dla naszego i przyszłych pokoleń.

 

Do zobaczenia w Łowiczu

Wasz Biskup