Zaproszenie do modlitwy z okazji 29. rocznicy powstania diecezji – 25.03.2021

12 MARCA 2021
ks. Kamil Goc

Czcigodni Bracia Kapłani,

Drogie Siostry Zakonne,

Drodzy Siostry i Bracia, Moi Diecezjanie,

W związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa, zachęcam Was – podobnie jak w roku ubiegłym – do modlitwy indywidualnej w domach oraz w Waszych parafiach podczas Mszy świętych w intencji dziękczynnej za 29 lat istnienia diecezji łowickiej.

Ja również będę sprawował Eucharystię w Bazylice katedralnej w Łowiczu w  czwartek 25 marca 2021 roku o godz. 18:00, dziękując za wszystkie lata prowadzenia Bożej Opatrzności i wypraszając obfitości Bożego błogosławieństwo dla nas wszystkich, abyśmy – na wzór Matki Bożej z Nazaretu – byli zawsze wiernymi Sługami Pana. Niech dobry Bóg, nasz kochający Ojciec da nam potrzebną moc na ten trudny czas.

Na dar duchowej łączności we wspólnej modlitwie,

z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA