Listy pasterskie

21 CZERWCA 2019

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii ...
9 KWIETNIA 2019

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach

  W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy: Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o ...
15 MARCA 2019

List dziękczynny Biskupa Łowickiego do Przełożonej Generalnej za wieloletnią posługę Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej na rzecz śp. Biskupa Seniora Alojzego Orszulika

Przewielebna Matko, Z całego serca dziękuję za dar osoby Czcigodnej Siostry Fidencji, którą w naszej diecezji od 1992 roku Dobry Bóg postawił na drodze życia śp. Księdza Biskupa Seniora Alojzego Orszulika. Dziękuję za Jej długoletnią opiekę nad Pierwszym Biskupem Łowickim aż do ostatnich chwil Jego życia. Pięknie zapisała się także posługa s. Reginy. Pragnę także na ręce ...