Listy pasterskie

19 KWIECIEń 2017

Zachęta Biskupa Łowickiego do różnych form kultu maryjnego w 100-lecie Objawień Fatimskich

Drodzy Bracia i Siostry, Wszyscy miłujący Matkę Zbawiciela i naszą, W trwającym okresie Nawiedzenia Ikony Czarnej Madonny we wspólnotach wiary naszej diecezji, przebiegającym pod hasłem Oto Matka Twoja (J 19, 27a), przeżywamy w Kościele powszechnym 100. rocznicę objawień fatimskich. To nie przypadek. Tak jak nie jest przypadkowe kolejne zdanie z Ewangelii ...
13 KWIECIEń 2017

List biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek

Drodzy Bracia w kapłaństwie! Przeżywamy razem ten szczególny dzień uwielbienia Boga za wielki dar kapłaństwa. Pragniemy na nowo przyjąć ten dar z całkowitym oddaniem dla wspólnoty Kościoła i zawierzeniem Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi – Chrystusowi. Niech to będzie także dzień wdzięczności za Waszą oddaną posługę, dzięki której tajemnice ...
6 MARZEC 2017

List Biskupa Łowickiego do mieszkańców Rawy Mazowieckiej w związku z dokonaną profanacją na cmentarzu

Przewielebny Księże Prałacie, Bracie w kapłaństwie, Drodzy Mieszkańcy Rawy, Łączę się w smutku z powodu profanacji figury Pana Jezusa na grobie ks. prał. Mieczysława Iwanickiego i ks. kan. Germana Grabowskiego. To znak wielkiej pogardy i barbarzyństwa wobec Boga i ludzi. To także zniszczenie pięknego zabytku na rawskiej nekropolii, a przede wszystkim ...
6 LUTY 2017

List Biskupa Łowickiego o wznowieniu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Drogie Siostry Zakonne, Wszyscy Kochani Diecezjanie! Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach (Ps 103, 1-2). Słowo Boże z psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii stanowi bardzo celne podsumowanie pierwszego ...
30 STYCZEń 2017

List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 roku

Życie konsekrowane i chrzest Polski 1050 lat wspólnych dziejów W tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 1050-lecia Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich dziejów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji chrzcielnej. Sobór ...
24 GRUDZIEń 2016

Zachęta Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby do modlitwy w intencji Syrii.

Z wielką troską i niepokojem obserwujemy tragiczne wydarzenia jakie dzieją się w Syrii. Wojna niszczy wszystko, a przede wszystkim ludzkie serca. Kościół pochyla się nad ofiarą narodu syryjskiego i dramatem jaki on przeżywa. Papież Franciszek wielokrotnie apelował o dialog i pokój. W niedzielnej modlitwie Anioł Pański powiedział: „Kieruje apel o zaangażowanie wszystkich, ...
21 LISTOPAD 2016

List Apostolski „Misericordia et Misera”!

Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski – miłosierdzie i pokój Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie ...