Listy pasterskie

2 CZERWIEC 2017

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Jubileusz 60 rocznicy święceń kapłańskich biskupa Alojzego Orszulika

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia, Dnia 22 czerwca br. przypada 60 rocznica święceń kapłańskich biskupa Alojzego Orszulika, mojego poprzednika, pierwszego Biskupa Łowickiego. Czcigodny Jubilat przyjął święcenia w Ołtarzewie k/Warszawy z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1957 ...
1 CZERWIEC 2017

Zaproszenie Ministrantów, Lektorów i Ceremoniarzy Do wzięcia udziału w IV Diecezjalnym Dniu Liturgicznej Służby Ołtarza

Drodzy Młodzi Przyjaciele, Drodzy Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarze, Zbliża się zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej po naszej diecezji. Zapewne macie dobrze w pamięci niedawne nawiedzenie Cudownego Obrazu w Waszej parafii. Myślę, że dla wielu z Was spotkanie z Maryją Matką było umocnieniem w Waszej gorliwej służbie Bożej przy ołtarzu. ...
19 KWIECIEń 2017

Zachęta Biskupa Łowickiego do różnych form kultu maryjnego w 100-lecie Objawień Fatimskich

Drodzy Bracia i Siostry, Wszyscy miłujący Matkę Zbawiciela i naszą, W trwającym okresie Nawiedzenia Ikony Czarnej Madonny we wspólnotach wiary naszej diecezji, przebiegającym pod hasłem Oto Matka Twoja (J 19, 27a), przeżywamy w Kościele powszechnym 100. rocznicę objawień fatimskich. To nie przypadek. Tak jak nie jest przypadkowe kolejne zdanie z Ewangelii ...
13 KWIECIEń 2017

List biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek

Drodzy Bracia w kapłaństwie! Przeżywamy razem ten szczególny dzień uwielbienia Boga za wielki dar kapłaństwa. Pragniemy na nowo przyjąć ten dar z całkowitym oddaniem dla wspólnoty Kościoła i zawierzeniem Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi – Chrystusowi. Niech to będzie także dzień wdzięczności za Waszą oddaną posługę, dzięki której tajemnice ...
6 MARZEC 2017

List Biskupa Łowickiego do mieszkańców Rawy Mazowieckiej w związku z dokonaną profanacją na cmentarzu

Przewielebny Księże Prałacie, Bracie w kapłaństwie, Drodzy Mieszkańcy Rawy, Łączę się w smutku z powodu profanacji figury Pana Jezusa na grobie ks. prał. Mieczysława Iwanickiego i ks. kan. Germana Grabowskiego. To znak wielkiej pogardy i barbarzyństwa wobec Boga i ludzi. To także zniszczenie pięknego zabytku na rawskiej nekropolii, a przede wszystkim ...
6 LUTY 2017

List Biskupa Łowickiego o wznowieniu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Drogie Siostry Zakonne, Wszyscy Kochani Diecezjanie! Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach (Ps 103, 1-2). Słowo Boże z psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii stanowi bardzo celne podsumowanie pierwszego ...
30 STYCZEń 2017

List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 roku

Życie konsekrowane i chrzest Polski 1050 lat wspólnych dziejów W tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 1050-lecia Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich dziejów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji chrzcielnej. Sobór ...