Listy pasterskie

12 LUTY 2016

Słowo Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2016 roku

Przewielebni Bracia Kapłani, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia, W Środę Popielcową rozpoczął się wyjątkowy czas, który ofiaruje wiele nowych wyzwań dla budowania mocy ducha, rozwoju wiary oraz wydoskonalania serca. Wielki Post jest bowiem wyjątkowym okresem zadumy i wnikaniem w swe życie oraz budowaniem świadectwa ...
11 LUTY 2016

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie ...
18 GRUDZIEń 2015

Relacja Końcowa Synodu Biskupów Dla Ojca Świętego Franciszka

Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku jest efektem trzytygodniowej pracy biskupów, małżeństw i ekspertów z całego świata. Co do statusu dokumentu, to należy podkreślić, że nie są to podjęte decyzje, a jedynie propozycje z których Papież z zupełną swobodą może, ale nie musi, skorzystać w taki sposób i w takiej mierze, ...