Listy pasterskie

14 PAźDZIERNIK 2016

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, ...
5 PAźDZIERNIK 2016

Zachęta Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”

Drodzy Bracia i Siostry, Kochane Dzieci, Pragnę was bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”. Szczególne modlitewne czuwanie przez dzieci i dla dzieci, a wraz z nimi nas wszystkich dorosłych, będzie w tym roku trwać w intencji pokoju na całym świecie. Ojciec Święty Franciszek ...
12 WRZESIEń 2016

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość Wieczystej Profesji Pustelniczej Księdza Leszka Niewiadomskiego

Czcigodni Kapłani, Przewielebne Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia Usłyszana dzisiaj Ewangelia o bogatym człowieku i biedaku Łazarzu wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jest ona zaproszeniem do mądrego spojrzenia na rzeczy materialne i całkowitego pójścia za Chrystusem. Świadectwem wyboru takiej drogi jest życie ...
13 SIERPIEń 2016

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Bracia i Siostry, Zbliża się czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej. Rzazem z Maryją pragniemy dziękować w XXV rocznicę powstania Diecezji za wielkie rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny (por. Łk 1, 49). Chcemy prosić przez Jej wstawiennictwo o łaski potrzebne dla nas ...