Listy pasterskie

30 STYCZEń 2017

List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 roku

Życie konsekrowane i chrzest Polski 1050 lat wspólnych dziejów W tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 1050-lecia Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich dziejów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji chrzcielnej. Sobór ...
24 GRUDZIEń 2016

Zachęta Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby do modlitwy w intencji Syrii.

Z wielką troską i niepokojem obserwujemy tragiczne wydarzenia jakie dzieją się w Syrii. Wojna niszczy wszystko, a przede wszystkim ludzkie serca. Kościół pochyla się nad ofiarą narodu syryjskiego i dramatem jaki on przeżywa. Papież Franciszek wielokrotnie apelował o dialog i pokój. W niedzielnej modlitwie Anioł Pański powiedział: „Kieruje apel o zaangażowanie wszystkich, ...
21 LISTOPAD 2016

List Apostolski „Misericordia et Misera”!

Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski – miłosierdzie i pokój Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie ...
14 PAźDZIERNIK 2016

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, ...
5 PAźDZIERNIK 2016

Zachęta Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”

Drodzy Bracia i Siostry, Kochane Dzieci, Pragnę was bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”. Szczególne modlitewne czuwanie przez dzieci i dla dzieci, a wraz z nimi nas wszystkich dorosłych, będzie w tym roku trwać w intencji pokoju na całym świecie. Ojciec Święty Franciszek ...
12 WRZESIEń 2016

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość Wieczystej Profesji Pustelniczej Księdza Leszka Niewiadomskiego

Czcigodni Kapłani, Przewielebne Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia Usłyszana dzisiaj Ewangelia o bogatym człowieku i biedaku Łazarzu wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jest ona zaproszeniem do mądrego spojrzenia na rzeczy materialne i całkowitego pójścia za Chrystusem. Świadectwem wyboru takiej drogi jest życie ...