Listy pasterskie

31 MARZEC 2016

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która ...
8 MARZEC 2016

Stanowisko Zespołu ds. Bioetyki KEP: Genom człowieka - dziedzictwo i zobowiązanie

Zdobycze współczesnej nauki i medycyny pozwalające uzyskać dziecko poza organizmem matki wychodzą naprzeciw marzeniom rodziców o posiadaniu potomstwa w razie trudności zdrowotnych w jego poczęciu. Jednakże sposób realizacji tego marzenia – czy, jak twierdzą niektórzy, prawa do posiadania dziecka przez wykorzystanie procedur sztucznej reprodukcji, t. j. metod zapłodnienia ...
12 LUTY 2016

Słowo Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2016 roku

Przewielebni Bracia Kapłani, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia, W Środę Popielcową rozpoczął się wyjątkowy czas, który ofiaruje wiele nowych wyzwań dla budowania mocy ducha, rozwoju wiary oraz wydoskonalania serca. Wielki Post jest bowiem wyjątkowym okresem zadumy i wnikaniem w swe życie oraz budowaniem świadectwa ...
11 LUTY 2016

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie ...