Listy pasterskie

12 WRZESIEń 2016

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość Wieczystej Profesji Pustelniczej Księdza Leszka Niewiadomskiego

Czcigodni Kapłani, Przewielebne Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia Usłyszana dzisiaj Ewangelia o bogatym człowieku i biedaku Łazarzu wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jest ona zaproszeniem do mądrego spojrzenia na rzeczy materialne i całkowitego pójścia za Chrystusem. Świadectwem wyboru takiej drogi jest życie ...
13 SIERPIEń 2016

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Bracia i Siostry, Zbliża się czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej. Rzazem z Maryją pragniemy dziękować w XXV rocznicę powstania Diecezji za wielkie rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny (por. Łk 1, 49). Chcemy prosić przez Jej wstawiennictwo o łaski potrzebne dla nas ...
3 MAJ 2016

Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych

Zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych odbyło się na Jasnej Górze w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 1. Za niecałe trzy miesiące w Krakowie, a wcześniej we wszystkich ...