Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XXVI Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę

23 LIPCA 2021
ks. Roman Sękalski

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Uczestnicy Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej

na Jasną Górę,

Kochani Siostry i Bracia, moi Diecezjanie,

„Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze” (Ps 145, 18) – słowami psalmu responsoryjnego z dzisiejszej Liturgii Słowa pragnę Was pozdrowić i zapewnić o Bożej obecności. Pan jest blisko tych, którzy wypoczywają na zasłużonym urlopie, ciesząc się wolnym czasem i możliwością regeneracji sił fizycznych i duchowych. Pan jest blisko tych, którzy jeszcze oczekują na wakacje, podejmując swoje codzienne obowiązki, zarówno te zawodowe, jak i te wynikające z posługi miłości wobec bliskich.

 

  1. „Pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby” (J 6, 9)

Pan jest blisko nas, którzy gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej i doświadczamy Jego obecności w Słowie Bożym i w zjednoczeniu się z Nim w Komunii Świętej. To niesamowite, że Ewangelia, nawet ta najbardziej znana, może za każdym razem powiedzieć nam coś nowego. I tak jest również w tym przypadku. Wszyscy doskonale znamy fragment opowiadający o rozmnożeniu chleba. Może ktoś w trakcie dzisiejszego czytania, zamiast bardziej skupić się na słowie, pomyślał w duchu: „O, znam to!” albo „Wiem co się wydarzy za chwilę”. Niemniej, dajmy Panu Bogu szansę, aby przemawiał do naszego serca, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Może brak wzrostu w nas wiary jest spowodowany tym, iż z góry zakładamy, że już wszystko wiemy, a tymczasem jest odwrotnie: to Pan Bóg wie i widzi wszystko.

Oto przed chwilą usłyszeliśmy, że „Jezus podniósł oczy i ujrzał liczne tłumy” (por. J 6, 5). Spróbuj, Droga Siostro i Drogi Bracie, usłyszeć na nowo, że Jezus ma Cię na oku. Ale nie jak jakiś żandarm, który tylko czyha, aby cię na czymś przyłapać i pogrozić placem. Jezus jest blisko Ciebie, widzi Twoje życie i naprawdę zauważa to, czego potrzebujesz. Nie tylko to, czego chcesz, ale to, co Ci jest najbardziej potrzebne w drodze do zbawienia. Bo nie zawsze to, czego chcemy jest tym, czego nam potrzeba. Zatem Jezus dostrzega Twoje głody i chce je zaspokoić, chce Cię nakarmić, abyś nie zginął. Nie na Twoich warunkach, tylko według Jego rozeznania, bo On wie lepiej, co ma czynić.

I może czasem powątpiewamy w to, że Pan Bóg troszczy się o nasze życie. Może jak Apostoł Filip twierdzimy, że mamy zbyt mało, bo „za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nas mógł otrzymać choć trochę” (J 6, 7). Może jak Andrzej, brat Szymona Piotra, chcemy powiedzieć Jezusowi: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz  cóż to jest dla tak wielu?” (J 6, 9). To bardzo bliskie nam, prawda? Skupiać się na tym czego nam brakuje, aniżeli na tym, co mam i w jaki sposób to „trochę” może posłużyć mnie i innym na chwałę Bogu i ku pożytkowi bliźniego.

Jezus dzisiaj Ciebie i mnie zaprasza do tego, abyśmy oddali Mu to „trochę”, abyśmy oddali Mu nasze pięć chlebów i dwie ryby, aby mógł pomnożyć w nas wiarę i nakarmić największy z głodów – głód Boga, głód Miłości. Jednak, by Jezus mógł działać, potrzebuje mojej zgody. Nie będzie działał w moim życiu na siłę i wbrew mojej woli. Może to poczucie, które w różnych momentach nam towarzyszy, że Pan Jezu nie działa, że o nas zapomniał, bierze się z tego, że to ja Mu na to nie pozwalam. Tak kurczowo w ręku trzymam te pięć chlebów i dwie ryby, które ostatecznie spleśniały i zepsuły się, a ja czuję, że się duszę w moim życiu i nie mam czym oddychać i nie wiem, w jaki sposób zaspokoić głód, który odczuwam.

Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że „Jezus nie żąda od nas tego, czego nie mamy, ale ukazuje nam, że jeśli każdy da to niewiele, co ma, cud może dokonywać się nieustannie na nowo: Bóg potrafi pomnożyć każdy gest miłości i uczynić nas uczestnikami swego daru” (Przemówienie Benedykta XVI podczas modlitwy Anioł Pański, 29 lipca 2012).

 

  1. „Sęk w tym, jak zostać świętym?
    Św. Józefie – módl się za nami”

Szczególnym uczestnictwem w darze Pana Boga jest Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę, która już po raz 26. wyruszy na pątniczy szlak. Hasłem tegorocznych rekolekcji w drodze są słowa: „Sęk w tym, jak zostać świętym? Św. Józefie – módl się za nami”. W wędrówce do Maryi i Jezusa towarzyszyć nam będzie Opiekun Świętej Rodziny. To właśnie św. Józef, swoją postawą uczy nas oddawania naszych „pięciu chlebów i dwóch ryb” (J 6, 9), czyli całkowitego zdania się na wolę Pana Boga, pokładania nadziei w prowadzeniu Bożej Opatrzności. I Bóg pomnażał pełne zaufania gesty miłości i uczynił Józefa uczestnikiem swego daru, powierzając Jego trosce swoje dwa największe Skarby: Jezusa i Maryję. Ponadto od św. Józefa chcemy uczyć się tego jak ćwiczyć się w cnocie pokory, uczciwości i sumiennego wypełniania naszych obowiązków. Warto przy tym pamiętać, że to Pan Bóg nas uświęca i czyni to wszędzie tam, gdzie toczy się nasze życie: w rzeczywistości rodzinnej, szkolnej czy zawodowej. A my, za przykładem św. Józefa, potrzebujemy tylko pozwolić, aby Pan Bóg mógł działać w naszej codzienności.

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

„Zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie” (Ef 4, 4) – usłyszeliśmy w drugim czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Stąd też serdecznie zapraszam do udziału w Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 sierpnia 2021 roku. Niech Pan będzie blisko szczególnie tych kapłanów, sióstr zakonnych, Waszych przyjaciół, kolegów i koleżanek, którzy w Święto Przemienienia Pańskiego stawią się w Bazylice katedralnej w Łowiczu na Mszy świętej o godz. 7:00, aby – być może po raz kolejny, być może po raz pierwszy – wyruszyć na szlak uczenia się tego jak być blisko Jezusa i Maryi. Zatem, sęk w tym, aby wyruszyć na pielgrzymkę. Do zobaczenia na pątniczym szlaku.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+Andrzej F. Dziuba