Dekrety i listy pasterskie

4 PAźDZIERNIKA 2018
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/rosary-1211064_960_720-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/rosary-1211064_960_720-555x360.jpg

Komunikat ws. dołączenia modlitwy do św. Michała Archanioła podczas nabożeństw różańcowych

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w dniu 29 września br. wydało „Komunikat”, dotyczący codziennej modlitwy Różańca Świętego (…). Niniejszym zachęcam do odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, który prosi, aby wierni w miesiącu październiku odmawiali różaniec w intencji Kościoła, a po jego ...
20 LIPCA 2018

List Biskupa Łowickiego do Sióstr Bernardynek w Łowiczu z okazji 100-lecia odzyskania klasztoru

Czcigodna Matko, Drogie Siostry,   Setna rocznica powrotu Sióstr Bernardynek do Łowicza, po dwudziestoletniej kasacie klasztoru przez władze zaborcze, to czas szczególnej radości i dziękczynienia Bogu za tak znaczącą, wielowiekową obecność Sióstr w naszym środowisku. Poprzez trwanie w samotności i milczeniu, przez słuchanie słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii oraz ...
8 LIPCA 2017

Komunikat w sprawie nowych legitymacji kapłańskich

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że stosownie do decyzji Biskupa Łowickiego, od dnia 1 lutego 2017 roku kapłani naszej diecezji mogą wymienić dotychczasowe legitymacje kapłańskie na legitymacje w formie plastikowych kart. Wobec powyższego proszę, aby zainteresowani Księża dostarczyli do sekretariatu Kurii wypełniony formularz (do pobrania poniżej) oraz aktualne ...
14 PAźDZIERNIKA 2016

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie nowego kursu dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Czcigodny Księże Dziekanie, W grudniu tego roku rozpocznie się Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej. Uprzejmie proszę o pilne poinformowanie Księży Proboszczów w dekanacie, że do końca listopada można zgłaszać jeszcze kandydatów.   Wikariusz Generalny ks. prałat Wiesław Wronka ...
30 SIERPNIA 2016

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z Nawiedzeniem obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji

L.dz. 1638/2016   DEKRET W związku ze zbliżającym się Nawiedzeniem przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej parafii, kościołów i kaplic zakonnych naszej Diecezji, mając na uwadze racje organizacyjne, niniejszym ogłaszam jako obowiązujące poniższe Kalendarium tegoż Nawiedzenia na rok 2016. Jednocześnie podaję, który z ...