Komunikat Biskupa Łowickiego dot. pogrzebu ś.p. Biskupa Alojzego Orszulika

25 LUTEGO 2019
E. K.

Łowicz, dnia 22 lutego 2019 roku

L.dz. 280/2019

 

Czcigodni Bracia Kapłani,
Przewielebne Siostry,
Drodzy Parafianie i Diecezjanie,

 

Z wielkim bólem serca przyjmujemy wiadomość o śmierci Księdza Biskupa Alojzego Orszulika, Pierwszego Biskupa Łowickiego. Zmarł w wieku dziewięć­dzie­sięciu lat, w trzydziestym roku biskupstwa i sześćdziesiątym drugim roku kapłaństwa. Pasterzem naszej diecezji był od 1992 roku, natomiast od 2004 roku został Biskupem Seniorem.

Bardzo wiele zawdzięczamy jego obecności pośród nas. Umacniał nas w wierze, tworzył naszą Diecezję Łowicką i budował wszystkie jej niezbędne urzędy i instytucje. To dzięki Jego staraniom w naszej Diecezji dwadzieścia lat temu był św. Jan Paweł II.

Nasz Biskup był znany również w kraju ze względu na jego zasługi na polu życia społecznego i politycznego. Jego służba Ojczyźnie została nagrodzona Orderem Orła Białego.

Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie nasza modlitwa za zbawienie Jego duszy. Doświadczyliśmy wiele dobra, niech zatem nie zabraknie ludzkiej pamięci i wdzięczności. Zapraszam wszystkich do udziału w uroczystościach pogrzebowych w Katedrze Łowickiej.

 

Program uroczystości jest następujący:

28 lutego (czwartek) – godz. 18.00. – Msza Święta z wprowadzeniem ciała, po której będzie możliwość indywidualnej modlitwy aż do godziny 21.00.

1 marca (piątek) – godz. 10.00. – modlitwa brewiarzowa; godz. 12.00. – Msza Święta pogrzebowa, po której nastąpi złożenie ciała w krypcie Katedry.

Księga Kondolencyjna będzie wystawiona w Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

Proszę o modlitwę w Waszych parafiach i domach o zbawienie duszy śp. Biskupa Alojzego Orszulika.

+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

Podobne