List Biskupa Łowickiego do Sióstr Bernardynek w Łowiczu z okazji 100-lecia odzyskania klasztoru

20 LIPCA 2018
E. K.

Czcigodna Matko,
Drogie Siostry,

 

Setna rocznica powrotu Sióstr Bernardynek do Łowicza, po dwudziestoletniej kasacie klasztoru przez władze zaborcze, to czas szczególnej radości i dziękczynienia Bogu za tak znaczącą, wielowiekową obecność Sióstr w naszym środowisku. Poprzez trwanie w samotności i milczeniu, przez słuchanie słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii oraz praktykę ascezy osobistej składacie Kościołowi Łowickiemu szczególne świadectwo miłości Boga i człowieka, wypraszając potrzebne łaski do działalności duszpasterskiej.

Niech ten błogosławiony czas Jubileuszu wypełnia modlitwa uwielbienia i  dziękczynienia za dar całej Waszej Rodziny Zakonnej oraz za wezwanie każdej z Was po imieniu do ściślejszego zjednoczenia się z Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Dziękczynienia za wierne trwanie przy Waszym pięknym charyzmacie, za łaskę uwielbiania stale Trójjedynego Boga, poznawania i rozważania tajemnic Wcielonego Słowa Bożego, za możliwość wielkodusznego oddawania się praktyce pokuty oraz za przywilej błagania o przebaczenie i o łaski dla braci w świecie.

Wielbiąc Boga za wszelkie dobro, jakie staje się udziałem ludzi przez posługę Sióstr, życzę, aby Wasza modlitwa, podejmowana pokuta i miłosierdzie – czynione w komunii braterskiej – nadal przynosiły obfite owoce w życiu Ludu Bożego. Niech charyzmat i świętość życia Sióstr Bernardynek będą też zachętą dla młodych dziewcząt do realizowania powołania do służby Bogu.

Trudno wyobrazić sobie współczesne nasze miasto bez Sióstr Bernardynek, ich świadectwa ewangelicznej miłości bliźniego praktykowanej za przykładem św. Elżbiety Węgierskiej. Trwajcie zatem mocno na tych pięknych i sprawdzonych w wierze fundamentach.

Wasz Jubileusz wpisuje się w stulecie niepodległości naszej Ojczyzny. Zatem niech nawet w drodze życia kontemplacyjnego towarzyszy Wam nieustanna pamięć w modlitwie za naszą wspólnotę narodową.

Życzę wszystkim Siostrom, by – zasłuchane w głos Ducha Świętego – podążały drogą wyznaczoną im przez Bożą Opatrzność. Niech Święty Franciszek z Asyżu, mistrz waszego trwania przy Jezusie – przez swą naukę oraz przykład autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji – pomaga Wam wzrastać każdego dnia w Bożej miłości.

Z darem jubileuszowego błogosławieństwa

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

Podobne