Dekret zatwierdzający Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej w Diecezji Łowickiej

31 MARCA 2020
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, dnia 31 marca 2020 r.

L.dz. 335/2020

DEKRET

Mając na uwadze dobro osób małoletnich i niepełnosprawnych, które są przedmiotem szczególnej troski Kościoła, a także potrzebę ich ochrony przed wykorzystaniem, zwłaszcza seksualnym, stosownie do Normae de gravioribus delictis z 2001 roku, wraz z późniejszymi zmianami, oraz Motu proprio Vos estis lux mundi z dnia 7 maja 2019 roku, zatwierdzam Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej w Diecezji Łowickiej.
Do przestrzegania wyżej wymienionych Zasad zobowiązane są wszystkie osoby duchowne, życia konsekrowanego i świeckie pełniące posługę wobec dzieci, małoletnich i niepełnosprawnych we wszystkich instytucjach Diecezji Łowickiej.
Dekret wchodzi w życie w dniu 31 marca 2020 roku.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne