Słowo Biskupa Łowickiego w związku z koronawirusem

29 LUTEGO 2020
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, dn. 29 lutego 2020 r.

Drodzy Bracia i Siostry,
Drodzy Diecezjanie,
Świat współczesny staje wobec niezwykłego wyzwania, które przyniosła natura w postaci koronawirusa. Pragniemy wobec tej współczesnej sytuacji stanąć jako ludzie wiary i rozumnej troski. Ważne jest zachowanie zasad wszelkiej higieny osobistej oraz kontaktu we wzajemnych relacjach. To znak naszej szczerej odpowiedzialności za innych ludzi, również podczas celebracji w naszych świątyniach.
Jako ludzie wierzący szczególnie potrzebujemy modlitwy, wzajemnego umocnienia i nadziei wołania o Boże miłosierdzie. Dla chorych prosimy o dar uzdrowienia a dla zmarłych upraszamy dar „Domu Ojca” (J 14, 2). Wszystkim zaangażowanym w troskę o życie i zdrowie niech Pan da moc i bezpieczeństwo.

W jedności pasterskiej

Biskup Łowicki

+ Andrzej F. Dziuba

ps. Prosimy Diecezjan o zapoznanie się z listem Ministra Zdrowia (załącznik), który za naszym pośrednictwem przekazuje ważne informacje dotyczące koronawirusa.

Podobne