Dekret Biskupa Łowickiego przedłużający czas Komunii Świętej wielkanocnej

4 CZERWCA 2020
E. K.

Łowicz, dnia 3 czerwca 2020 roku

     L.dz. 598 /2020

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO
przedłużający czas Komunii Świętej wielkanocnej

W związku z sytuacją pandemii koronawirusa utrudniającą realizację przykazania kościelnego nakładającego obowiązek przystąpienia do Komunii Świętej w okresie wielkanocnym przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Łowickiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Wszystkich, którzy nie wypełnili jeszcze tego obowiązku, gorąco proszę o przystąpienie do spowiedzi i Komunii Świętej. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przy­stąpienia do spowiedzi.

Dziękuję wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, kate­che­tom oraz służbom medycznym i sanitarnym za pełną poświęcenia służbę bliźnie­mu w czasie epidemii.

Zachęcam do modlitwy w intencji osób chorych i ustania epidemii

+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

Podobne