Komunikat w sprawie nowych legitymacji kapłańskich

8 LIPCA 2017
admin

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że stosownie do decyzji Biskupa Łowickiego, od dnia 1 lutego 2017 roku kapłani naszej diecezji mogą wymienić dotychczasowe legitymacje kapłańskie na legitymacje w formie plastikowych kart.

Wobec powyższego proszę, aby zainteresowani Księża dostarczyli do sekretariatu Kurii wypełniony formularz (do pobrania poniżej) oraz aktualne zdjęcie. Zdjęcie może być w formie papierowej lub cyfrowej (*jpg lub *tif – min. 300 dpi). Przy wymianie legitymacji na plastikową, legitymację dotychczasową należy zdać do archiwum Kurii.

Każdego roku ważność legitymacji plastikowej będzie potwierdzana w sekretariacie Kurii specjalnym hologramem, po dostarczeniu zaświadczenia o odprawieniu rekolekcji kapłańskich.

Dotychczasowe legitymacje nadal zachowują swoją ważność.

Z wyrazami szacunku

Ks. dr Stanisław Plichta

Kanclerz Kurii

Podobne