Dekrety i listy pasterskie

10 LISTOPADA 2015

Dekret ustanawiający kościoły, w których zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia

DEKRET ustanawiający w Diecezji Łowickiej kościoły w których zostaną otwarte w Roku Jubileuszowym Bramy Miłosierdzia Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii.(...) Miłosierdzie ...
2 GRUDNIA 2012

List Pasterski Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2012-2013

Bracia Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, Kościół w Polsce podejmując dzieła ewangelizacyjne już trzeci rok pochyla się nad prawdą: „Kościół domem i szkołą komunii”. Jest to ciągły wysiłek wpisany w wiarę każdego z nas oraz całej wspólnoty Ludu Bożego, która wzrasta w naszych parafiach i Kościele ...