Krzysztof Zwoliński

https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/DSC_5709-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/DSC_5709-555x360.jpg

Spotkanie robocze duszpasterstwa rodzin

Dzisiaj o godz. 10:15 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyło się robocze spotkanie duszpasterstwa rodzin. Obradom przewodniczył wikariusz biskupi ks. kan. Sławomir Sobierajski. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po czym ks. Sobierajski przedstawił plan obrad. ...
13 LISTOPADA 2022

Orędzie papieża Franciszka na VI Światowy Dzień Ubogich

1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8,9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, ...