Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu

21 LISTOPADA 2022
Krzysztof Zwoliński

Prace przy odwodnieniu katedry w 2022 roku zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Projekt: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – odwodnienie etap IV

Dofinansowany przez Województwo Łódzkie w wysokości 100 000,00 PLN

Całkowity koszt projektu 206 263,21  PLN

Podobne