Konferencja Rejonowa Księży

28 LISTOPADA 2022
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 26 listopada w Wyższym seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się druga tura Konferencji Rejonowej Księży. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej. Nabożeństwo poprowadził ks. dr Grzegorz Cieślak.

Po modlitwie kapłani przeszli do auli WSD, gdzie rozpoczęły się obrady. Na początku ks. kan. Sławomir Sobierajski, wikariusz biskupi, przywitał zgromadzonych oraz wygłosił słowo wprowadzenia do dalszej części obrad. Słowo wstępne wygłosił również bp Wojciech Osial.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu ks. dr. Waldemara Bartochy pt.: „Porzućmy kontrowersje, pielęgnujmy komunię, zachwycajmy się pięknem liturgii” (Refleksje na kanwie Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Desiderio Desidervi”).

-Liturgia jest źródłem życia chrześcijańskiego. Liturgia także przyczynia się do rozwoju życia chrześcijańskiego dzięki tej relacji, jaką człowiek nawiązuje z żywym Jezusem, dzięki tej bliskości z Jezusem, na co zwraca uwagę papież Franciszek -mówił prelegent.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja. Kolejnym punktem konferencji było omówienie programu duszpasterskiego na rok 2022/2023 przez ks. kan. dr. Bogdana Zatorskiego.

Po przerwie ks. Sobierajski przedstawił sprawy wydziału duszpasterskiego i nauki katolickiej. Następnie ks. Łukasz Antczak przekazał najważniejsze informacje dotyczące wydziału ekonomicznego.

Na zakończenie bp Wojciech Osial podziękował za obecność i podsumował spotkanie. Konferencja zakończyła się pasterskim błogosławieństwem.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia / film: ks. Łukasz Antczak

Podobne