Spotkanie opłatkowe samorządowców województwa łódzkiego

21 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, posłowie, duchowieństwo i radni Sejmiku wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego spotkali się 19 grudnia w Teatrze Wielkim w Łodzi, by złożyć sobie świąteczne życzenia, podziękować za rok współpracy i wyrazić nadzieję na dalsze działania, które realizowane będą w atmosferze pokoju i jedności.

Wieczór rozpoczęli młodzi muzycy z Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki” z Łowicza, którzy na powitanie gości wykonali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Samorządowcy, powoli podsumowując mijający 2022 rok, zgodnie przyznali, że nie należał do łatwych i z każdym miesiącem przynosił nowe wyzwania, którym udało się sprostać tylko dzięki współpracy, ludzkiej otwartości i gotowości do nagłego działania.

Słowa pokrzepienia płynęły z odczytanej przez łódzkich kapłanów Ewangelii, do której w życzeniach odniósł się także biskup łowicki Andrzej F. Dziuba. – Słowa zwiastowania, orędzie Ewangelii odczytane przed chwilą współbrzmi z orędziem Starego Przymierza zwiastowanym przez wspólnotę żydowską. Współbrzmi z orędziem Ewangelii wspólnoty luterańskiej. Współbrzmi z każdym wrażliwym sercem, z każdym otwartym podejściem do drugiego człowieka – mówił bp Dziuba.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcie: Tomasz Grala / UMWŁ

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne