Spotkanie opłatkowe Księży Diecezji Łowickiej z Biskupem Ordynariuszem

23 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 11.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyło się spotkanie opłatkowe dla kapłanów diecezji łowickiej. Na początku wikariusz biskupi ks. kan. Sławomir Sobierajski przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie wspólnie odśpiewano kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.

Fragment o narodzeniu Jezusa z Ewangelii wg św. Jana odczytał rektor WSD w Łowiczu ks. dr Piotr Kaczmarek, po czym głos zabrał bp Wojciech Osial: -Pośród tych wielu świątecznych wydarzeń nie wolno nam zapomnieć o tym co najważniejsze, a to jest pamięć, że sam Bóg przychodzi na ziemię. Bez tej prawdy nasze święta, choćby najbardziej przygotowane, stają się po prostu puste. (…) Boże Narodzenie to czas, aby zaczęły się rzeczy nowe. Zastanówmy się nad naszym życiem i odkrywajmy Chrystusa, który przychodzi -mówił bp Osial.

Następnie do zebranych zwrócił się bp Andrzej F. Dziuba: -Chcemy w tej chwili objąć naszymi myślami, modlitwami cały Kościół Łowicki. Chcemy w tym kościele dostrzec blaski i cienie. Z blasków się cieszyć, cienie pokonywać blaskami, nie poddawać się tym cieniom. Jednocześnie pragniemy, aby z większą mocą i siłą podjąć zadania Kościoła po czasach pandemii. (…) Dziękuję wszystkim za każde uczynione dobro dla naszego Kościoła, za każdą wzajemna pomoc, za każde świadectwo wiary… -mówił bp Dziuba.

Po tych słowach bp ordynariusz nadał tytuły kanoników gremialnych, honorowych, a także przywilej Rokiety i Mantoletu.

 

Kanonikami gremialnymi zostali:

ks. kan. Tomasz Trzciński – archikolegiacka Kapituła Łęczycka

 

Kanonikami honorowymi zostali:

ks. Marek Wysocki – archikolegiacka Kapituła Łęczycka

ks. Jerzy Modelewski – archikolegiacka Kapituła Łęczycka

ks. Ireneusz Cieślak – archikolegiacka Kapituła Łęczycka

ks. Grzegorz Cieślak – archikolegiacka Kapituła Łęczycka

ks. Piotr Sapiński – katedralna Kapitała Łowicka

 

Przywilej Rokiety i Mantoletu otrzymali:

ks. Krzysztof Żochowski

ks. Zbigniew Świsłowski

ks. Andrzej Sałkowski

ks. Paweł Pełka

ks. Jacek Marciniak

ks. Władysław Czaplicki

 

Po wręczeniu dekretów ks. kan. Sławomir Sobierajski poświęcił opłatek, którym zgromadzeni podzielili się, składając sobie życzenia.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

 

 

Podobne