Pielgrzymki

26 LISTOPADA 2013
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d9-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d9-555x360.jpg

345. Spotkanie z Piotrem Chomickim, przedsiębiorcą, który pielgrzymował do Matki Bożej do Kibeho w Ruandzie i przebył pieszo 6200 km w przeciągu 11 miesięcy.

Pielgrzymka, która rozpoczęła się 11 października 2012 r. trwała 11 miesięcy i zakończyła się 7 września, była dla prężnie działającego przedsiębiorcy prawdziwym wyzwaniem. Jak sam mówił, nawrócił się dzięki Maryi i to Ona wezwała go, aby odbył tak długą podróż.
10 WRZEśNIA 2013

Zaproszenie na IX Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia, ...Pielgrzymka odbędzie się 12 października br. Sanktuarium w Domaniewicach to szczególne miejsce w którym co roku gromadzimy się, aby uczestniczyć we Mszy świętej, pielgrzymować z modlitwą różańcową na ustach i w swoich sercach, spotkać się przy obrazie Matki Bożej. Wraz z Nią pragniemy rozpocząć ...