Pielgrzymki

10 WRZEśNIA 2014

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na X Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia Zbliża się miesiąc październik, w którym Kościół w sposób szczególny modli się na różańcu. Wszyscy wiemy, jak ważna i piękna jest to modlitwa. Prosząc Maryję o wstawiennictwo otrzymujemy wiele łask Bożych. Święty Jan Paweł II wzywał do odmawiania różańca i wskazywał na wielkie jego znaczenie.
23 LIPCA 2014

Wakacyjne pielgrzymowanie z kościoła farnego w Rawie Mazowieckiej

Główna baza wypadowa to urokliwy hotel nad jeziorem w Bracciano niedaleko Rzymu. Oprócz kąpieli w morzu, hotelowym basenie czy też w wodach pobliskiego jeziora (niezwykle czystych) młodzież zwiedzała Rzym, Asyż, Wenecję i Monte Cassino. Pielgrzymowanie zakończyliśmy w drodze powrotnej na Jasnej Górze Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Aby pokryć koszty wyjazdu nasi ...
29 MAJA 2014

II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

Dnia 7 czerwca odbędzie się II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka będzie dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II – wielkiego promotora różańca. PROGRAM PIELGRZYMKI 9.30 – Św. Jan Paweł II – program słowno muzyczny 10.00 – Powitanie pielgrzymów i słowo Krajowego Moderatora ŻR 10.20 – wprowadzenie w ...