Pielgrzymki

10 WRZEśNIA 2013

Zaproszenie na IX Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia, ...Pielgrzymka odbędzie się 12 października br. Sanktuarium w Domaniewicach to szczególne miejsce w którym co roku gromadzimy się, aby uczestniczyć we Mszy świętej, pielgrzymować z modlitwą różańcową na ustach i w swoich sercach, spotkać się przy obrazie Matki Bożej. Wraz z Nią pragniemy rozpocząć ...