Zaproszenie Biskupa Łowickiego na X Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca

10 WRZEśNIA 2014
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia

Zbliża się miesiąc październik, w którym Kościół w sposób szczególny modli się na różańcu. Wszyscy wiemy, jak ważna i piękna jest to modlitwa. Prosząc Maryję o wstawiennictwo otrzymujemy wiele łask Bożych. Święty Jan Paweł II wzywał do odmawiania różańca i wskazywał na wielkie jego znaczenie. Kiedy w 2002 roku ogłaszał Kościołowi nowe tajemnice różańcowe, prosił o modlitwę na różańcu w intencji pokoju na świecie i w intencji rodziny (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 6). Jak widzimy ten apel jest niezwykle aktualny. Jesteśmy dzisiaj świadkami wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz prześladowań wielu chrześcijan. W poszukiwaniu dróg pokoju nie może zabraknąć więc modlitwy. Również rodzina przeżywa różne trudności i kryzysy. Kościół wzywa do modlitwy w intencji rodziny. Wyrazem tej troski jest też zbliżający się Synod Biskupów w Rzymie, który został poświęcony właśnie rodzinie.

Wszystkie dotychczasowe pielgrzymki do Domaniewic były zawsze doświadczeniem żywej wspólnoty i modlitwy. Każdego roku wybiera się w drogę wielu pielgrzymów i członków Kół Żywego Różańca ze wszystkich parafii naszej diecezji. Jest to piękny czas modlitwy, zadumy i wspólnego świętowania.

W tym roku Jubileuszowa X Pielgrzymka Kół Żywego Różańca odbędzie się w dniu 27 września. Przed cudownym obrazem Maryi, Matki Pięknej Miłości, będziemy Bogu powierzać wszystkie nasze intencje i sprawy. Będziemy prosić o dar pokoju w naszych rodzinach i na całym świecie. Chcemy także wypraszać łaski nawrócenia i pojednania dla naszych Sióstr i Braci, którzy przeżywają różne trudności w wierze. W ten sposób będziemy podejmować wezwanie nowego programu duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Gorąco zapraszam Wszystkich do udziału w pielgrzymce. Osobiście w tym roku nie będę mógł uczestniczyć, gdyż z racji obowiązków zleconych mi przez Ojca Świętego Franciszka będę przebywał w Rzymie. Chciałbym jednak zapewnić o mojej modlitwie i duchowej łączności ze wszystkimi pielgrzymami u grobu Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Z serca Wszystkim błogosławię

+Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne