Pielgrzymki

20 MAJA 2014

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Pierwszą Diecezjalną PielgrzymkęNiewidomych, Niedowidzących oraz ich Przewodników

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Pierwszą Diecezjalną Pielgrzymkę Niewidomych, Niedowidzących oraz ich Przewodników do Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu Czcigodni Duszpasterze, Drodzy Siostry i Bracia, W kwietniu tego roku, w Niedzielę Miłosierdzia, przeżywaliśmy podniosłe chwile związane z kanonizacją dwóch papieży: Jana ...
18 MAJA 2014

Zaproszenie Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby na I Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Domaniewic

Drogie Siostry w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, Bardzo serdecznie zapraszam na I Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Domaniewicach. Pielgrzymka odbędzie się w dniu 24 maja 2014 roku i będzie pod hasłem „Maryja, nie Ewa" Wszyscy wiemy jak wielką rolę odgrywają kobiety w życiu rodzinnym, społecznym i w życiu wspólnoty Kościoła.
26 LISTOPADA 2013
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d9-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d9-555x360.jpg

345. Spotkanie z Piotrem Chomickim, przedsiębiorcą, który pielgrzymował do Matki Bożej do Kibeho w Ruandzie i przebył pieszo 6200 km w przeciągu 11 miesięcy.

Pielgrzymka, która rozpoczęła się 11 października 2012 r. trwała 11 miesięcy i zakończyła się 7 września, była dla prężnie działającego przedsiębiorcy prawdziwym wyzwaniem. Jak sam mówił, nawrócił się dzięki Maryi i to Ona wezwała go, aby odbył tak długą podróż.