Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Szczuk

22 WRZEśNIA 2014
admin

Na pielgrzymi szlak razem z dziećmi wyruszyli także kapłani, nauczyciele i katecheci. Wspólne pielgrzymowanie, w którym uczestniczyło około 450 uczniów z 8 szkół, wpisało się w obchody trwającego Tygodnia Wychowania, ogłoszonego już po raz czwarty przez Episkopat Polski.

Po dotarciu na miejsce pątnicy uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej, w czasie której kustosz sanktuarium ks. Zdzisław Madzio krótko przybliżył zebranym życiorys patrona dzieci. Przywołując jego osobę, wyjaśnił, iż tylko w jednym wypadku dzieci mogą być nieposłuszne rodzicom. Tym wyjątkiem są sprawy Boże. Kaznodzieja pytał także zebranych o to, czy chcą być świętymi. Jako wzór i pomoc wskazywał na Maryję. Zachęcał także uczniów, by każdego dnia przychodzili do Maryi z bukietem złożonym przynajmniej z 10 róż. Kwiatami – jak wyjaśniał – mają być odmówione „Zdrowaś Maryjo”.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne