ks. Roman Sękalski

18 LISTOPADA 2022

Stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ...
16 SIERPNIA 2022

Odprawa katechetyczna

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu przypomina, że Odprawa Katechetyczna odbędzie się w dniach 30 i 31 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu. W odprawie powinni wziąć udział wszyscy odpowiedzialni za katechizację w parafii – Księża Proboszczowie, Księża Wikariusze, Siostry Zakonne i Katecheci Świeccy. Temat odprawy katechetycznej:Biblia w katechezie.
10 CZERWCA 2022
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/received_5227735410640313-240x240.jpeg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/received_5227735410640313-555x360.jpeg

Oaza Modlitwy w Spale

W dniach 3-4 czerwca 2022 r. odbyła się Oaza Modlitwy w Spale. W rekolekcjach wzięło udział ponad 50 osób z oazy młodzieżowej. Tematem przewodnim wyjazdu było poszukiwanie swojej tożsamości w świetle miłości Chrystusa. Ważnym elementem spotkania było zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w rekolekcjach ...
19 KWIETNIA 2022

Spotkania z encykliką „Evangelium vitae”

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje spotkania on-line wokół encykliki św. Jana Pawła II: „Evangelium vitae”.  Dokument ten, choć napisany w 1995 r., nadal jest bardzo aktualny. Pragniemy go przybliżyć w kontekście bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Zapraszamy osoby zgłębiające tematykę pro-life oraz pracujące z dziećmi i młodzieżą, szczególnie rodziców, ...