ks. Roman Sękalski

10 MAJA 2024

XX Sympozjum Naukowe „Czy da się uczyć wiary w szkole?”

Serdecznie zapraszamy do Domu Modlitwy i Formacji w Łowiczu na doroczne Sympozjum Naukowe 16 maja od godz. 10.00. Oto program: 10.00 Ks. dr Piotr Kaczmarek, [Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, AKW] Słowo na rozpoczęcie 10.10 J.E. Ks. bp dr hab. Wojciech Osial – Współczesne trudności lekcji religii w szkole 10.45 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa, KUL, Koncepcja lekcji ...
26 MARCA 2024

List pasterski Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Ukrainie o wojnie i sprawiedliwym pokoju w kontekście nowych ideologii

Drodzy w Chrystusie! Wprowadzenie 1. Od dziesięciu lat żyjemy w stanie wojny, i już dwa lata Ukraina jest objęta płomieniami wojny wyzwoleńczej po pełnowymiarowym ataku rosyjskiego agresora. Czas wojny jest niezwykle bolesny i okrutny: powoduje niezliczone traumy u każdego człowieka i w całym społeczeństwie. Każdego dnia otrzymujemy tragiczne wiadomości o śmierci Ukraińców; wielu już straciło swoich ...