49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

26 LUTEGO 2024
ks. Roman Sękalski

W dniach 23-25 lutego 2024 r. na Jasnej Górze odbywają się obrady 49. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Uczestniczą w nich odpowiedzialni z Ruchu Oaz Żywego Kościoła nie tylko z całego kraju, ale także spoza granic Polski, m.in. Anglii, Litwy, Czech, Niemczech. Także przedstawiciele naszej diecezji w nich uczestniczą na czele z ks. Sylwestrem Bernatem, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej, dyrektorem Domu Modlitwy i Formacji (WSD) w Łowiczu oraz Teresą i Piotrem Bibikami – parą diecezjalną Domowego Kościoła diecezji łowickiej (gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie). Podczas Kongregacji zaprezentowane zostały: znak Ruchu Światło-Życie na rok 2024 wraz z hasłem, które brzmi „Powołani do misji” oraz piosenka Roku 2024 Oazy Żywego Kościoła Mocne serca nasze. Uczestnicy podczas liturgii oraz konferencji zatrzymują się i rozważają, czym jest i jakie jest powołanie do misji, do której wezwany jest dziś Ruch Światło-Życie, a tym samym każdy członek Ruchu. Do refleksji zachęcają słowa ks. Bartłomieja Zakrzewskiego wypowiedziane podczas homilii wygłoszonej w trakcie sobotniej jutrzni „Powołanie do misji jest naturalną konsekwencją formacji w Ruchu. Konieczne jest odkrycie posłania. Uświadomienie sobie, że Bóg nie chce niczego od nas. Chce nas. By to było możliwe, potrzebne jest wewnętrzne oczyszczenie. To jedno z pytań, które musimy sobie na tej kongregacji postawić: z czego mamy się oczyszczać?”. Wszystko to ma jeden cel: narodzić się na nowo przez odnowienie przymierza zawartego przez chrzest święty, aby życie stało się świadectwem. Aby nie bać się stracić twarzy dla Jezusa, jak powiedział z kolei ks. bp płocki Szymon Stułkowski. Całość przebiegu Kongregacji jest transmitowana na kanale YouTube Oaza TV.

Podobne