Uroczystość św. Piotra i Pawła – Świętopietrze.

22 CZERWCA 2023
ks. Roman Sękalski

W czasie zbliżającej się Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), zachęcamy do modlitwy za papieża Franciszka, który podejmuje wiele dzieł miłosierdzia w imieniu Kościoła. Zachęcamy również do włączenia się w akcję zwaną Obol św. Piotra.
Czym jest Obol św. Piotra , zwany świętopietrzem?
Jest to ofiara, która może być niewielka, ale ma wielką wartość symboliczną – wyraża poczucie przynależności do Kościoła oraz miłość i zaufanie do Ojca Świętego. Jest konkretnym znakiem komunii z nim, jako Następcą Piotra, a także wrażliwości na najbardziej potrzebujących, o których Papież zawsze się troszczy.
Wierzący swoją darowizną wspiera misję Papieża, która rozciąga się na cały świat – od głoszenia Ewangelii do promowania integralnego rozwoju człowieka, edukacji, pokoju, braterstwa między narodami i dzieł charytatywnych na rzecz pojedynczych osób i całych społeczeństw, także dzięki posłudze pełnionej każdego dnia przez Stolicę Apostolską.

Podobne