Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach