Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI 2023

24 LIPCA 2023
ks. Roman Sękalski

Na zbliżający się sierpień Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego tradycyjnie przygotował Apel, który w parafiach zostanie odczytany w niedzielę 30 lipca br.
Po przypomnieniu patriotycznych i religijnych motywów przeżywania sierpnia jako miesiąca dobrowolnej abstynencji, Apel wyjaśnia, jak powinna być rozumiana trzeźwość w odniesieniu do alkoholu. Otóż dla części społeczeństwa praktykowanie trzeźwości oznacza stały umiar w używaniu napojów alkoholowych. Umiar jest to sięganie po alkohol bardzo rzadko i w małych (wręcz symbolicznych) ilościach, tak aby w żaden sposób nie zmieniła się świadomość, emocje, decyzyjność. Kolejną formą zachowywania trzeźwości jest obowiązkowa, całkowita rezygnacja z używania alkoholu, np. ze względu na wiek, stan zdrowia, obowiązki. Trzecią formą jest dobrowolna abstynencja. Podejmowana jest ona
z różnych motywów, najczęściej jako post, jako wynagrodzenie za grzechy, a także jako świadectwo dla innych, że można cieszyć się życiem, bawić się, wypoczywać, świętować bez alkoholu.
W Apelu podkreślono, że zachowanie trzeźwości, jako cnoty moralnej, obowiązuje przez wszystkie miesiące roku, włącznie z sierpniem. Dlatego każdy miesiąc roku jest miesiącem trzeźwości. Natomiast abstynencja sierpniowa jest dobrowolną decyzją, a sam Apel zachętą, a nie nakazem. Omówiono również współczesne wyzwania związane z uzależnieniami, zwracając uwagę na dobroczynny wpływ okresowego czy stałego postu od alkoholu na zdrowie człowieka i społeczeństwa nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym i duchowym.
Apel zwraca uwagę na wielką wartość sierpniowych inicjatyw abstynenckich Kościoła w Polsce. W diecezjach, w różnych ośrodkach i wspólnotach, organizowane są wydarzenia, takie jak: pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu, rekolekcje, sympozja, zabawy, spotkania i pikniki bezalkoholowe. Wiele osób składa podczas nich świadectwa nawrócenia, uzdrowienia
z nałogu, ale także świadectwa podkreślające, jak piękny i owocny jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu.
Troska o trzeźwość w naszej Ojczyźnie to obowiązek wszystkich jej członków, dlatego Apel skierowany jest do wszystkich ludzi dobrej woli, aby włączyli się do tej inicjatywy. Bowiem wartość trzeźwego życia jest wartością ogólnoludzką, a nie tylko zobowiązaniem o charakterze religijnym. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej Ojczyzny.
Zespół oprócz Apelu przygotował również plakat promujący sierpniową abstynencję.

Podobne