XXX Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

3 KWIETNIA 2023
ks. Roman Sękalski

Maturzyści z diecezji łowickiej przybyli na Jasną Górę, by dziękować za czas nauki w szkole średniej i by powierzać Matce Bożej sprawy związane z egzaminem maturalnym i wejściem w dorosłe życie.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.
Młodzieży na Jasnej Górze towarzyszył Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, a także Biskup Wojciech Osial.
Konferencję podczas tegorocznej pielgrzymki wygłosił aktor Adam Woronowicz.

Więcej zdjęć i nagrań na stronie radia Victoria:

XXX Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów

Zdjęcia i tekst dzięki życzliwości Radia Victoria

Podobne