<font color="#CC0001"><b><font size="3">SPOTKANIE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CHARYTATYWNYCH CARITAS</font></b></font><br /> ŁOWICZ – WSD – 10.09.2016 r.

10 WRZEśNIA 2016
admin

O godz. 9.30 w kaplicy na wspólnej modlitwie spotkało się blisko 80 osób z 16 parafii, której
przewodniczył Ordynariusz Diecezji Łowickiej Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, którą koncelebrowało sześciu przybyłych kapłanów. W czasie wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup skierował specjalne słowo do tych, którzy na co dzień realizują zadania posługi charytatywnej, a na koniec udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Po Mszy św. i wzmacniającej kawie z pączkiem zgromadzeni po przejściu na aulę wysłuchali bardzo interesującego wykładu ks. Prał. dr Zbigniewa Sobolewskiego Dyrektora dzieła Pomocy „ Ad Gentes” z Warszawy, który w bardzo przystępny sposób zobrazował problem tożsamości pracujących w Parafialnych Zespołach Caritas w zmieniającym się otoczeniu i spotykających się coraz to nowymi wyzwaniami na polu posługi drugiemu człowiekowi w różnych jego obszarach szczególnie biedy często nie zawinionej. Ksiądz dyrektor podzielił się również z zebranymi bardzo osobistymi doświadczeniami między innymi ze spotkania z św. Matką Teresą z Kalkuty. Na koniec wykładu był czas na pytania i dzielenie się własnym doświadczeniem pracy charytatywnej.
Kolejnym punktem spotkania był wspólny obiad przygotowany przez restaurację ”Stara Łaźnia” z Łowicza. W przerwach było można obejrzeć jak i nabyć prace przygotowane w różnych technikach przez osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Łowickiej w Urzeczu.
Po obiedzie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Łowickiej Katedry aby przejść przez Bramę Miłosierdzia. W Katedrze ks. Prał. dr Zbigniew Sobolewski poprowadził krótkie rozważanie zakończone odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po której wspólnota została rozwiązana i wszyscy udali się do swoich domów ubogaceni przeżytym spotkaniem i czasem spędzonym razem.

Komentarze uczestników spotkania:
1. „Szczęść Boże, ostatnie spotkanie przeżyliśmy bardzo owocnie. Odnieśliśmy słowa konferencji bardzo do naszej pracy parafialnego koła Caritas. Dowiedzieliśmy się, co musi zrobić jeszcze, aby nasza posługa przynosiła większe owoce w pomocy najuboższym, wierzymy, że z Boża pomocą uda nam się to zrobić.”
2. „Serdeczne podziękowanie za wspólne spotkanie, Eucharystię i bardzo ciekawy, pouczający i głęboko
zapadający w sercu wszystkich zebranych wykład ks. prof. na temat prowadzonych działań w Polsce i za granicą. Myślę, że wszyscy obecni na tym skorzystali i bardziej się ubogacili duchowo a tym samym zyskali nowe siły do podejmowania trudnych nieraz wyzwań w swoich parafialnych kołach. Wspólne spotkanie daje możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się świadectwem, własnymi spostrzeżeniami i poczuciem, że nikt z nas nie jest sam. Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie…( Dorota i Jadzia)”

3. „Tak wiele rzeczy było omawianych, tak wiele okazji do świętowania bo:

Rocznica Chrztu Polski,

Rok Miłosierdzia,
oraz Działalność Caritas

można by to wszystko podsumować słowami pewnej siostry:

Miłosiernym może być tylko ten, kto ma jakąś przewagę,

Miłosiernym można być tylko wobec słabszego,

Miłosierdzie to szlachectwo, rycerskość

w sytuacji gdy można wykorzystać swoją przewagę.

Miłosierni to ludzie nieprzeciętni, odważni, myślący,

Podejmujący wysiłek miłości. To prawdziwi bohaterowie. (Witek B)”

Podobne