Spotkanie Diecezjalnych i Rejonowych Wizytatorów Nauki Religii

19 PAźDZIERNIKA 2018
Janusz Szwarocki

W dniu dzisiejszym, w budynku Kurii Łowickiej odbyło się Spotkanie Diecezjalnych i Rejonowych Wizytatorów Nauki Religii.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą po której zebranych powitał ks. prał. Wiesław Wronka. Ks. mgr lic. Kamil Goc wygłosił referat pt: „Raban w łowickie pasiaki, czyli formy przekazu dobrej nowiny młodym”. Kolejnym punktem było podsumowanie przez ks. kan. mgr lic. Sławomira Sobierajskiego wizytacji katechetycznych w minionym roku szkolnym 2017/2018. Plan wizytacji lekcji religii na nowy rok szkolny 2018/2019 przedstawił ks. prał. Wiesław Wronka. Przedostatnim punktem spotkanie była wymiana doświadczeń i wolne wnioski.

Całość słowem podsumowania i błogosławieństwem zakończył Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne