Słowo Biskupa Łowickiego wprowadzające w sprawozdanie po zakończeniu etapu diecezjalnego Synodu o synodalności

11 SIERPNIA 2022
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, Święto Przemienienia Pańskiego 2022

L. dz. 1156/2022

Synod o synodalności stał się nowym, tak co do formy jak i co do jakości, namysłem nad misją ewangelizacyjną Kościoła w świecie współczesnym. To pytanie o czynienie sobie uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28, 19). Ale najpierw trzeba podjąć próbę autorefleksji nad sobą, ale nie w oczach ludzkich, lecz oczach Bożych (por. Mt 16, 23). Przecież trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Ma to być zatem ogląd nie w ludzkich oczekiwaniach, lecz oczekiwaniach Jezusa Chrystusa. Chodzi bowiem o Kościół, jaki On założył – w mocy Ducha Parakleta – i nadal sam podtrzymuje. Zresztą nie ma innego Kościoła.
Refleksja synodalna w Diecezji Łowickiej okazała się bardzo cennym doświadczeniem rzeczywistości Kościoła, tak w jego blaskach jak i cieniach. Spotkanie takiego obrazu było przepełnione wiarą i miłością, a jednocześnie także nadzieją. Dlatego nasz raport końcowy jest pięknym owocem modlitwy i rozmowy, słuchania i dialogu, cierpienia i miłości oraz miłosierdzia.
Ufam, że dokument ten stanie się przedmiotem refleksji biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wielu osób świeckich. Wszyscy, jako ochrzczeni, jesteśmy odpowiedzialni za nasz Łowicki Kościół, nasze parafie, wspólnoty i rodziny. To przecież nasza diecezjalna rodzina wiary w zdążaniu do nieba. To nasza pielgrzymia wspólnota dzieci Bożych przepełnionych nadzieją.
Dziękuję Jego Ekscelencji ks. bp. Wojciechowi T. Osialowi oraz całemu zespołowi diecezjalnemu za wytrwałą i twórczą pracę. Dziękuję koordynatorom rejonowym oraz ich współpracownikom. Dziękuję każdej i każdemu z Was za udział w spotkaniach, dyskusjach i modlitwach. Dziękuję za zaangażowanie Redakcji łowickiej Gościa Niedzielnego oraz Radiu Victoria.
Oto udostępniamy owoc Naszej wspólnej pracy, w mocach Ducha Świętego, oto Nasz dar dla Kościoła. Niech on wyda swoje piękne owoce, a Nam wszystkim przyniesie wiele radości z dokonanego dobra.

Z serca błogosławię

+Andrzej Franciszek Dziuba

 

Sprawozdanie do pobrania poniżej.

Podobne