Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego – Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie

23 LISTOPADA 2023
ks. Roman Sękalski

„W jednym końcu izby za szafą i zasłoną stały łóżka Kolbów. Na zwykłej staroświeckiej komodzie Maria urządziła ołtarzyk. Tu było święte miejsce rodziny Kolbów: duży, ładny obraz Jasnogórskiej Pani, kwiaty i czerwona lampka oliwna…”.
W sobotę 18 listopada 2023 r. zebrało się Jury XVIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie, którego zadaniem było wyłonienie zwycięskich prac nt. „Dom wczesnego dzieciństwa św. Maksymiliana”. Prace, w ramach Konkursu Plastycznego, zostały przygotowane przez dzieci uczęszczające od przedszkola do klasy V.
Do oceny przesłano prawie 800 prac z ponad 200 szkół. Wybór 36 najlepszych prac nie był łatwy. Jury zwracało uwagę przede wszystkim na samodzielność wykonania pracy, odzwierciedlenie zadanego do zilustrowania fragmentu oraz zgodność z wybraną techniką.
Z diecezji Łowickiej nagrodę otrzymali:
Zuzanna Orlińska i Julia Dąbkowska ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, pod opieką p. Beaty Ciury;
Maciej Jacak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach, pod opieką p. Krystyny Zając.
Zwycięskie prace są już dostępne na stronie internetowej Olimpiady, w najbliższym czasie ukażą się także pozostałe nadesłane do finału: http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Przypominamy, że do końca listopada trwają jeszcze zapisy do konkursu wiedzy. Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie na stronie internetowej.
Zapraszamy także na nasz profil na Facebook: facebook.com/OlimpiadaMaksymilian
Organizatorzy Olimpiady

Podobne