Rada Kapłańska

27 KWIETNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej. Na spotkaniu obecni byli bp. Andrzej F. Dziuba oraz bp Wojciech Osial.

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło trwającego synodu.

Wspólną modlitwę rozpoczynającą posiedzenie poprowadził ks. Robert Awerjanow. Po modlitwie bp Dziuba przywitał zgromadzonych kapłanów i przekazał prowadzenie obrad bp. Wojciechowi Osialowi. Następnie rektor WSD ks. Piotr Kaczmarek odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Rady Kapłańskiej.

W kolejnym punkcie spotkania wikariusz biskupi, ks. Sławomir Sobierajski, przedstawił syntezę spostrzeżeń i propozycji, które zrodziły się podczas spotkań synodalnych w poszczególnych rejonach naszej diecezji.

Po krótkiej dyskusji spotkanie zakończyło się modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne