Rada Duszpasterska

3 MAJA 2023
ks. Roman Sękalski

29 kwietnia br. (sobota) w Sali multimedialnej w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu odbyło się kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej zwołanej przez Biskupa Ordynariusza Andrzeja Franciszka Dziubę. Głównym tematem spotkania było duszpasterstwo młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie głos zabrał Biskup Ordynariusz, który przywitał zebranych członków Rady Duszpasterskiej podkreślając znaczenie obecności zarówno świeckich jak i duchownych i zaprosił do aktywnego włączenia się w dyskusję. Ks. dr Bogdan Zatorski odczytał protokół z ostatniego spotkania. Centralnym punktem spotkania był wykład o. Andrzeja Lisiak – pijara „Zmiany w religijności młodego pokolenia i sposoby towarzyszenia im w dynamicznie zmieniającym się świecie kultury i wartości”, który był wprowadzeniem do refleksji i dyskusji. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja. Spotkanie zakończono modlitwą za naszą Diecezję.

Podobne