Powitanie MB w Bełchowie

18 CZERWCA 2017
admin

W specjalnie wydanym na okoliczność nawiedzenia folderze ks. proboszcz Paweł Staniszewski napisał: „Peregrynacja obrazu przypomina wizytę Matki Bożej u św. Elżbiety. Nawiedzenie ożywiło wiarę św. Elżbiety w zbawcze zamiary Boga. (…) Chciałbym, aby pojawienie się Maryi pod postacią Jej wizerunku w naszej parafii poruszyło serca. Aby każdy z nas ponownie zastanowił się, czy rzeczywiście Bóg jest najwyższą wartością, w świetle której układa całe swoje życie”.

Na długo przed planowanym przybyciem wizerunku w parafii trwały gorące modlitwy i śpiew ku czci Królowej. Wierni modlili się o owocne przeżycie peregrynacji i słuchali ostatnich cennych wskazówek misjonarza, jak dobrze wykorzystać czas nawiedzenia. Po swoją Matkę wyszli w długiej procesji. Po przybyciu samochodu kaplicy, jako pierwsi Panią z Bliznami przywitali bp. Józef Zawitkowski oraz ks. Paweł Staniszewski. Cudowny wizerunek na ramionach ponieśli członkowie rady parafialnej, nauczyciele, członkowie parafialnego kręgu Kościoła Domowego, młodzież, samorządowcy, sołtysi, lektorzy i przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza oraz strażacy. Podczas drogi przy specjalnie przygotowanych stacjach rozważano jedną z siedmiu boleści Maryi. W ten sposób wywyższono godność Maryi jako Współodkupicielki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne